top of page

Egipt uruchomi program wczesnego wykrywania autyzmuEgipski minister szkolnictwa wyższego i badań naukowych oraz pełniący obowiązki ministra zdrowia i ludności Khaled Abdel-Ghaffar powiedział, że Egipt rozważa uruchomienie programu na rzecz wczesnego wykrywania autyzmu.Odsetek dzieci, które cierpią przy komunikacji wynosi około 2,7 procent w grupie wiekowej pięć lat i więcej.Abdel-Ghaffar powiedział, że największą przeszkodą w tym programie jest niewielka liczba osób wykwalifikowanych do radzenia sobie z autyzmem u dzieci wszystkich stopni zaawansowania choroby.Dodał, że jego ministerstwo rozważa szkolenie specjalistów w zakresie pomocy w zapewnianiu opieki medycznej i psychologicznej dzieciom autystycznym a także szkolenie rodzin dzieci w celu zapewnienia im opieki.


Egipt ma pionierskie doświadczenia w programach wczesnego wykrywania i opieki nad dziećmi z opóźnieniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami.
Programy te, w tym te przyjęte przez ośrodki stowarzyszone z Sekretariatem Generalnym Zdrowia Psychicznego, pomagają w leczeniu autyzmu i rozwojowego upośledzenia umysłowego u dzieci.


(egyptindependent)

bottom of page