top of page

Egipt zakazuje małżeństw dzieciPod kierunkiem Mostafy Madbouli, premiera Egiptu rząd zatwierdził nowy projekt ustawy, która zakazuje małżeństw dzieci. Projekt ustawy ma na celu kryminalizację małżeństw nieletnich, powołując się na brak zdolności umysłowych dzieci do ponoszenia obowiązków związanych z małżeństwem.W oficjalnym oświadczeniu egipski gabinet podkreśla znaczenie zakończenia występowania małżeństw wśród dzieci, twierdząc, że "dzieci nie są kwalifikowane psychicznie, kulturowo, psychicznie i fizycznie, aby być odpowiedzialnymi za rodzinę".

Według Centralnej Agencji Mobilizacji Społecznej i Statystyki (CAPMAS) około 18 000 kobiet wyszło za mąż przed ukończeniem 16 roku życia. Stanowi to 15 procent dziewcząt, które wydano za mąż przed osiągnięciem pełnoletności. Ministerstwo Zdrowia i Ludności poinformowało również, że 500 000 dzieci rodzą rocznie nieletnie matki.Projekt ustawy zakazuje uwierzytelniania aktu małżeństwa każdej osoby poniżej 18 roku życia. Każda osoba, która uczestniczy w małżeństwie małoletniego poniżej 18 roku życia będzie karana pięcioma latami więzienia i grzywną w wysokości 100 000-200 000 EGP (5 000-10 000 USD).
Projekt ustawy zobowiązuje urzędników ds. małżeństw do powiadamiania odpowiednich organów o każdym przypadku zawarcia związku, w którym jedna ze stron jest dzieckiem poniżej 18 roku życia.


W przypadku braku powiadomienia odpowiednich organów urzędnik będzie skazany na karę pozbawienia wolności nie krótszą niż rok oraz karę grzywny w wysokości od 50 000 do 200 000 EGP (2 000-10 000 USD)W swoim oświadczeniu rząd egipski wykazał wolę polityczną i determinację w celu powstrzymania zjawiska małżeństw dzieci poprzez próbę wzmocnienia ram prawnych i instytucjonalnych oraz stworzenia odpowiedniej świadomości społecznej.


(egyptianstreets)

Commenti