top of page

Poligamia w Egipcie ma się dobrze

Gazeta Al-Ahram poinformowała wczoraj o powstaniu projektu ustawy o statusie osobowym. Projekt opisuje nowe warunki poligamii i zawierania kolejnych małżeństw. Został przedłożony przez członka Izby Reprezentantów Nashwa al-Deeb.

Jednym z tych warunków jest uzyskanie zgody sądu i powiadomienie pierwszej żony.Artykuł 14 projektu ustawy stanowi, że "jeśli mąż chce poligamii, składa wniosek do sędziego sądu rodzinnego o powiadomienie żony i o chęci poślubienia innej kobiety. Pierwsza żona musi stawić się w sądzie aby wyrazić swoją aprobatę lub brak zgody. Sąd musi też poinformować kobietę, która ma wyjść za mąż, że jej wybranek ma inną żonę lub żony.
Zgodnie z art. 15 projektu ustawy o statusie osobowym: jeżeli na wezwana do sądu pierwsza żona nie stawi się osobiście lub odmówi otrzymania zawiadomienia wiedząc co ono zawiera, uważa się to za jej zgodę na poligamię.Artykuł 16 projektu ustawy, stanowi on, że "jeśli pierwsza żona pojawi się przed sądem i odmówi zgody na poligamię, a mąż nalega to na jego prośbę sąd spróbuje podjąć próbę pogodzenia ich.
Jeśli obie strony pozostają przy swoich, rozbieżnych stanowiskach, a żona zażąda rozwodu, zostaje przeprowadzona rozprawa w celu uzyskania przez żonę praw finansowych. Natomiast mąż musi zdeponować odpowiednią sumę w skarbcu sądu w ciągu miesiąca od daty orzeczenia rozwodu. W przeciwnym razie zostanie rozważone wycofanie wniosku o pozwolenie na poligamię.


(egyptindependent)

Comments


bottom of page