top of page

Przedłużenie wizy w Egipcie płatne tylko w obcej walucie. Kłopoty nielegalnych cudzoziemcówW połowie września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące przedłużania wiz pobytowych w Egipcie oraz procedur związanych z uregulowaniem statusu osób przebywających na terenie tego kraju nielegalnie.Rząd premiera Egiptu Mustafy Madbuliego wydał dekret według którego "wszyscy cudzoziemcy ubiegający się o uzyskanie prawa pobytu na terenie tego kraju w celach turystycznych lub nieturystycznych uiszczą wszelkie opłaty z tym związane w dolarach amerykańskich, lub innej walucie wymienialnej".


Do tej pory cudzoziemcy przedłużający swój pobyt uiszczali odpowiednie opłaty w urzędach paszportowych w funtach egipskich. Ostatnio, przedłużenie wizy pobytowej kosztowało około 1.600 EGP (52 USD).


W dekrecie czytamy także, iż "cudzoziemcy przebywający na terenie Egiptu nielegalnie muszą zalegalizować swój status i pobyt w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie tej decyzji".Ponadto, osoby przebywające na terenie Egiptu nielegalnie będą zmuszone do "pokrycia kosztów administracyjnych związanych z legalizacją w kwocie tysiąca dolarów amerykańskich zdeponowanych na wyznaczonym do tego rachunku określonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych".


Warto wiedzieć, że osobom przebywającym na terenie Egiptu bez ważnej wizy grozi kara pieniężna, areszt, deportacja, a nawet czasowy zakaz wjazdu do tego kraju.Czwartkowa decyzja rządu Egiptu nie dotyczy osób, które kupują klasyczne wycieczki w biurach turystycznych, trwające zwykle od kilku do kilkunastu dni. Jednorazowa wiza turystyczna zakupiona po przylocie na lotnisko w Egipcie (25 USD) jest ważna przez 30 dni (jednorazowe wizy wjazdowe na półwysep Synaj są bezpłatne). Nieco inaczej wygląda sytuacja z e-wizami jednokrotnego wjazdu, których ważność wynosi trzy miesiące.


Po upływie 30 dni od dnia przyjazdu do Egiptu należy się zgłosić o urzędu paszportowego z prośbą o przedłużenie wizy. Maksymalnie, wizę można przedłużyć na okres 6 miesięcy, a całkowity pobyt na terenie Egiptu - w trybie ciągłym - nie może przekroczyć jednego roku.Jak wynika z raportu opublikowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji, w 2022 roku w Egipcie przebywało ponad 9 milionów obcokrajowców ze 133 krajów. Według nieoficjalnych informacji w Egipcie na stałe przebywa około 4 tysięcy obywateli Polski.


hurghada24.pl

bottom of page