top of page

Egipskie kłopoty przy produkcji papierosówWydział Tytoniowy Federacji Przemysłu Egipskiego ostrzegł przed zaprzestaniem produkcji papierosów. Powodem jest niechęć banków do otwierania kredytów wymaganych do importu surowca tytoniowego.Szef oddziału Ibrahim al-Embabi powiedział, że ponad 23 fabryki zostaną zamknięte po święcie Eid al-Fitr po wykorzystaniu zapasu surowca. Surowiec tytoniowy jest importowany z zagranicy z powodu zakazu uprawy w Egipcie.
Embabi powiedział, że zatrzymanie importu surowców i wynikające z tego zakłócenia produkcji w fabrykach doprowadzą do zwolnienia prawie 30 000 pracowników. Zagrozi to też zasobom państwa powstałym z podatków płaconych przez firmy tytoniowe. Będzie to ponad 79 miliardów LE rocznie.


Równocześnie Embabi wezwał banki aby szybko wróciły do pracy i otworzyły odpowiednie kredyty w celu zachowania zatrudnienia i ustabilizowania warunków produkcji.


Wcześniej Centralny Bank Egiptu wydał decyzję o wstrzymaniu kredytów bankowych, które wymagają od importera pokrycia całej wartości przesyłki przed importem.

Egipskie Stowarzyszenie Biznesmenów przedłożyło w kwietniu pilne memorandum premierowi Mostafie Madbouly'emu, wzywając do pilnej interwencji w celu wsparcia sektorów, które całkowicie zaprzestały produkcji.


(egyptindependent)

Comments


bottom of page