top of page

Ważne zmiany dotyczące przedłużenia pobytu w Egipcie (legalnego i nielegalnego)Premier Egiptu Mustafa Madbuli wydał dziś dekret nakładający na cudzoziemców ubiegających się o przedłużenie pobytu turystycznego lub nieturystycznego obowiązek przedstawienia w egipskim Urzędzie Paszportowym dowodu uiszczenia specjalnej opłaty w dolarach lub równorzędnej walucie obcej.
Opłatę w walutach wymianialnych należy uiścić za pośrednictwem autoryzowanego Banku, (najlepiej w oddziałach Centralnego Banku Egiptu) lub autoryzowanego kantoru. Podmioty te - ubiegającemu się o przedłużenie pobytu - muszą wystawić specjalny paragon, który jest potwierdzeniem wpłaty środków dla Urzędu Paszportowego. Paragon trzeba mieć ze sobą przy składaniu wniosku.


Od momentu wpłaty dewiz w banku, do momentu złożenia wniosku o przedłużenie wizy w Urzędzie Paszportowym nie może minąć więcej, niż 10 dni. Urząd Paszportowy może przedłużyć wizę najdłużej na sześć miesięcy, a jednorazowa opłata wynosi 52 dolary. Ponadto w Urzędzie Paszportowym przy składaniu wniosku należy posiadać dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Egiptu (hotel, pensjonat, kwatera prywatna) na czas przedłużenia wizy, lub akt własności lokalu. Co ważne, do przedłużenia wizy potrzebne jest także jedno zdjęcie (papierowe), które w zasadzie w każdym Urzędzie Paszportowym w Egipcie można zrobić na miejscu. W większości przypadków wiza przedłużana jest jeszcze tego samego dnia.
Dodatkowo, zgodnie z oficjalnym oświadczeniem egipskiego rządu, dekret zobowiązuje cudzoziemców przebywających nielegalnie w tym kraju do uregulowania swojego statusu do marca przyszłego roku. Pierwotnie termin ten miał wygasnąć w 15 grudnia, czyli wczoraj. Ponadto, cudzoziemcy przebywających tam nielegalnie, a chcący zalegalizować swój pobyt, muszą posiadać dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Egiptu oraz muszą zdeponować 1.000 USD kosztów administracyjnych na określonym koncie w autoryzowanych egipskich bankach.


Według raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Egipcie żyje około dziewięciu milionów obcokrajowców ze 133 krajów.Zwykła wiza turystyczna do Egiptu (potrzebna do spędzenia w tym kraju urlopu)

ważna jest 30 dni. Po tym terminie, gdy chcemy zostać w Egipcie, musimy złożyć wniosek o jej przedłużenie. Wiza turystyczna (miesięczna) kosztuje 25 dolarów (z wyłączeniem Synaju). Można ją kupić na każdym przejściu granicznym. Aby otrzymać wizę, paszport musi być ważny jeszcze pół roku od momentu przekroczenia granicy Egiptu.


Comments


bottom of page