top of page

Egipt zaostrza kary za molestowanie seksualne i obsceniczne gesty. Grozi za to i 10 lat więzieniaPrezydent Egiptu Abdel-Fattah El-Sisi podpisał ustawę zaostrzającą kary za "molestowanie seksualne lub obsceniczne gesty i insynuacje wobec innych osób w przestrzeni publicznej lub prywatnej".W nowelizacji ustawy przygotowanej przez egipski parlament podkreślono "rosnącą w ostatnich latach liczbę przypadków molestowania seksualnego wobec kobiet, szczególnie w miejscach pracy i transporcie publicznym".


Zgodnie ze zmianami w kodeksie karnym osobom dopuszczającym się seksualnych lub obscenicznych insynuacji lub gestów wobec innych osób w przestrzeni publicznej lub prywatnej grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 4 lat więzienia i grzywna do 200.000 funtów egipskich (EGP), czyli 26.000 zł. Przepis ten dotyczy działań obejmujących dzialania o charakterze seksualnym lub pornograficznym za pomocą gestów, słów lub czynów z wykorzystaniem różnych metod komunikacji, w tym przewodowych, bezprzewodowych, elektronicznych lub innych środków technologicznych.
Kara więzienia od 3 do 5 lat i grzywna w wysokości 300.000 EGP (38.000 zł) grozi za

przestępstwo, które zostało popełnione w miejscu pracy, w środkach transportu publicznego, z udziałem co najmniej dwóch osób, z użyciem niebezpiecznego narzędzia, lub broni, a także gdy ofiara jest prześladowana i czyn się powtarza.


10 lat więzienia grozi sprawcy, który sprawuje nad ofiarą władzę funkcjonalną, rodzinną lub wychowawczą i stosuje jakąkolwiek formę nacisku pozwalającą na wykorzystanie swojej ofiary w przestrzeni publicznej i prywatnej.


Według nieoficjalnych statystyk 26% Egipcjanek doświadczyło przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera przy czym 14% tych kobiet doświadczyło tej przemocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Szacuje się, że w Egipcie dochodzi rocznie do około 20.000 gwałtów. 90% kobiet w Egipcie przyznaje, że doświadczyło jakiejś formy molestowania seksualnego, a 3 na 10 kobiet doświadczyło przemocy małżeńskiej, w tym przemocy seksualnej.
Комментарии


bottom of page