top of page

Polska znosi kwarantannę po powrocie z Egiptu


Rząd znosi obowiązek kwarantanny po powrocie z krajów non Schengen (w tym z Egiptu).

Tym razem bez wcześniejszej zapowiedzi, ale za to skutecznie. Polski rząd postanowił znieść obowiązek kwarantanny przy powrotach z krajów non-Schengen dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Stanie się to już 28 lutego.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu, rząd wywołał niemałe zamieszanie związane z kwarantanną przyjazdową. Najpierw na konferencji prasowej ogłoszono, że osoby posiadające UCC (a więc osoby z testem, zaszczepione, lub ozdrowieńcy) nie będą już podlegać kwarantannie. Nawet w przypadku powrotów spoza strefy Schengen. Gdy jednak opublikowano rozporządzenie… wszystko okazało się być tylko działaniem życzeniowym.


Teraz jednak stało się odwrotnie. Rząd zamiast zapowiadać, po prostu zmienił zasady. W Dzienniku Ustaw pojawiło się już rozporządzenie, które to potwierdza.
Nowe zasady obowiązują od 28 lutego 2022 roku. Zgodnie z nimi unijny certyfikat COVID-19 zwalnia nas z obowiązku kwarantanny. Nie musimy więc wykonywać żadnych testów po powrocie z Egiptu. Jest to również wyraźnie zaznaczone w rozporządzeniu.

– Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:


przez osoby, którym wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jedno-dawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia wykonania szczepienia tą dawką, zwane dalej „osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19”


– przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.Oznacza to, że osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą już przejmować się kwarantanną, niezależnie z jakiego kraju wracają. Czyli nie muszą robić testów, które z niej zwalniały. Muszą jednak posiadać ważny unijny certyfikat COVID-19.


Trzeba też pamiętać, że od 1 lutego ich ważność została skrócona do 9 miesięcy.(flyfree)

bottom of page