top of page

Kampania przeciwko małżeństwom dzieci w EgipcieEgipt chce uchronić dzieci przed wczesnymi małżeństwami.Ministerstwo Solidarności Społecznej rozpoczęło kampanię na rzecz wyeliminowania małżeństw dzieci w ramach programu rozwoju społeczności. Hasło kampanii brzmi "Ze świadomością Egipt zmienia się na lepsze".


Kampania skierowana jest do najbardziej narażonych grup i rodzin korzystających z programu wsparcia pieniężnego "Takaful and Karama". Program ten obejmuje 4,1 miliona rodzin we wszystkich prowincjach.
Kampania uświadamiająca przeciwko małżeństwom dzieci skierowana jest głównie do mieszkańców wsi oraz wszystkich rodzin korzystających z usług ochrony socjalnej świadczonych przez Ministerstwo Solidarności Społecznej.


Kampania zbiega się z początkiem letniego sezonu wakacyjnego w którym praktyka organizowania małżeństw dzieci gwałtownie rośnie. Kampania obejmuje również podnoszenie świadomości na temat planowania rodziny oraz zdrowia matek i dzieci.W kampanii uczestniczą partnerskie organizacje pozarządowe, ministerstwa, środki masowego przekazu w tym platformy mediów społecznościowych. Działania te odbywają się przy współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz przy udziale Unii Europejskiej i Ambasady Brytyjskiej w Kairze.Kampania obejmuje działania takie jak seminaria, spotkania publiczne, konkursy, występy artystyczne, a także reklamę telewizyjną, plakaty i wizyty w terenie u rodzin objętych programami Ministerstwa.(newsnow)

Bình luận