top of page

Egipt wprowadza drakońskie kary za podawanie fałszywej prognozy pogody


Egipski rząd zatwierdził projekt ustawy nakładającej grzywnę "za świadczenie usług meteorologicznych bez licencji.

Karane ma być "publikowanie fałszywych informacji o warunkach pogodowych za pośrednictwem różnych kanałów, w tym mediów społecznościowych".


Przewidywane kary są bardzo wysokie; od 100.000 EGP (18.300 zł) do 5 milionów EGP

(920 tysięcy zł).

Projekt ustawy przewiduje taką samą karę pieniężną za zakładanie i prowadzenie stacji meteorologicznych lub ośrodków prognozy pogody bez uzyskania zezwolenia

Egipskiego Urzędu Meteorologicznego (EMA).

- Również ci, którzy publikują jakiekolwiek dane meteorologiczne, informacje, raporty, lub badania i fałszywie przypisują je EMA, zostaną ukarani grzywną - czytamy w oświadczeniu.

Projekt rządowej ustawy daje EMA uprawnienia do świadczenia wszelkich form usług meteorologicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym oraz uprawnienia do wydawania zezwoleń lub zgód na działalność w terenie.


hurgghada24.pl


Opmerkingen