top of page

Egipt obchodzi dziś Światowy Dzień Dzikiej Przyrody


Doktor Yasmine Fouad, minister środowiska, wyjaśniła, że Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest prawdziwą okazją do świętowania różnorodności i bogactwa wśród zwierząt i roślin egipskich. Podkreśla ich znaczenie dla ludzi, zwiększa świadomość ich wartości, zwłaszcza w kontekście utrzymania zrównoważonego rozwoju.Minister środowiska podkreśliła dziś w swoim oświadczeniu, że obchody Światowego Dnia Dzikiej Przyrody pokazują zagrożenia i ryzyka stojące przed dziką przyrodą, a także nagłaśniają działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków przed zniszczeniem. Podnoszą świadomość na temat znaczenia ich ochrony. Jest to możliwe poprzez wdrażanie rozwiązań ochronnych inspirowanych wysiłkami na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w tym eliminacji ubóstwa, eliminacji głodu, zapewnienia zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji.
W tym roku obchody Światowego Dnia Dzikiej Przyrody odbywają się pod hasłem "Przywracanie głównych gatunków w celu przywrócenia ekosystemu". Głównym celem obchodów jest podniesienia świadomości ekologicznej na temat znaczenia dzikiej przyrody na świecie, zmniejszenia zagrożeń dla jej przetrwania oraz zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą. Z tej okazji prowadzonych jest szereg działań realizowanych jest w mediach społecznościowych oraz bezpośrednio w ministerstwie środowiska.

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 205/68 w grudniu 2013 r., ogłaszając 3 marca Światowym Dniem Dzikiej Przyrody.


(albawabhnews.com)

Commentaires


bottom of page