top of page

Egipt chce sprzedać 2/3 majątku narodowego


Szykują się rewolucja w ustroju gospodarczym Egiptu. Do gigantycznych zmian własnościowych dojedzie tam w ciągu najbliższych trzech lat.

Teoretycznie w Egipcie w tej chwili mamy gospodarkę rynkową. W praktyce Egipt to państwo scentralizowane, a gospodarka działa na zasadzie nakazowo rozdzielczej. Mamy tu klasyczny socjalizm rynkowy. Blisko 90% wszystkich gałęzi gospodarki jest w rekach Państwa. To się zmieni.

Rząd Egiptu ma zamiar wyjść (czytaj sprzedać) aż 79 sektorów. Pozostawi w swoich rękach władzę nad w 45 sektorami. Wszystko stanie się w ciągu najbliższych trzech lat. Powód? Krach dotychczasowego modelu funkcjonowania systemu polityczno-gospodarczo-finansowego w Egipcie.


Projekt dokumentu Nowej Polityki Własności Państwowej (NPWP), którego kopię otrzymał portal almasryalyoum wykazał, że rząd zamierza zakończyć wszystkie inwestycje w 79 sektorach, z których najważniejszym jest hodowla ryb, hodowla zwierząt, rzeźnie i sektor budowlany - z wyjątkiem sektorów socjalnych. Ponadto chodzi o projekty mieszkaniowe, produkcje programów telewizyjnych i filmów, handel detaliczny, sektor motoryzacyjny, przemysł elektrotechniczny, meblarski, skórzany, nawozowy i szklarski.
Projekt NPWP wskazuje ponadto, że rząd Egiptu chce utrzymać kontrolę w 45 sektorach, ale planuje je później ograniczyć i umożliwić większy udział sektora prywatnego. Sektory te obejmują przemysł cementowy, żelazny, aluminiowy, mięsny, drobiowy, paszowy, mleczarski, papierosowy, spirytusowy, elektrownie, sieci przesyłowe oraz oczyszczalnie ścieków.
Zgodnie z dokumentem rząd zamierza utrzymać kontrole w zaledwie 27 sektorach gospodarki. To; infrastruktura i sektory o wymiarze strategicznym i społecznym, takie jak edukacja i zdrowie. Jednocześnie chce umożliwić sektorowi prywatnemu większy udział w handlu hurtowym, zakładach produkcji wody pitnej, sieciach dystrybucji wody, infrastruktury w transporcie morskim, kolei, metrze, transporcie lotniczym i przemyśle okrętowym, telefonii lądowej, łączności bezprzewodowej oraz radiofonii i telewizji.


NPWP określa trzy wymiary zmiany ingerencji rządu Egiptu w różnych sektorach gospodarki. Rząd Egiptu chce;

  • Całkowicie opuść niektóre sektory w ciągu trzech lat.

  • Utrzymać niektóre inwestycje z tendencją do późniejszego ich ograniczania i umożliwić większy udziału sektora prywatnego.

  • Utrzymać inwestycje z tendencją do ich późniejszego zwiększania, przy jednoczesnym zapewnieniu udziału sektora prywatnego.


Projekt, który rząd przedłożył niektórym zainteresowanym stronom, organizacjom i organom do zaopiniowania pozbawiony jest konkretnej definicji pojęcia „własność państwowa” i brak w nim konkretnych mechanizmów zmian własnościowych. Jednak

zawiera pomysły zmian otoczenia legislacyjnego sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej i prawdziwej konkurencji wolnorynkowej.NPWP ma na celu podniesienie stóp inwestycji kapitału prywatnego o wartości od 25 do 30%, co przyczyni się do osiągnięcia tempa wzrostu gospodarczego od 7 do 9%.


Rząd Egiptu planuje wycofanie się (sprzedaż) pięciu sektorów rolniczych takich jak zboża inne niż pszenica, hodowla ryb, hodowla bydła, uprawy ogrodnicze, sadzenie lasów, sektor transportu rzecznego oraz tworzenie portów suchych i lądowych z wyjątkiem tych położonych na obszarach przygranicznych.
Egipt planuje również sprzedaż zakładów produkcji wody pitnej, odsalania wody, działalności w zakresie oprogramowania, doradztwa komputerowego, wydawania programów telewizyjnych i produkcji filmów oraz budownictwa - z wyjątkiem projektów budownictwa socjalnego, budownictwa mieszkaniowego, handlu detalicznego i usług specjalistycznych i usług gastronomicznych.
Rząd Egiptu na razie chce utrzymać kontrole (z tendencją do ich późniejszego ograniczania) w sektorach transportu, eksploatacji i konserwacji taboru kolejowego, eksploatacji i utrzymania metra, edukacji przedszkolnej i szeroko pojętego mleczarstwa.


W sektorze wodno-kanalizacyjnym rząd chce utrzymać kontrolę nad inwestycjami w sieci kanalizacyjne, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, wydobywanie węgla, ropy i gazu ziemnego, rud i minerałów oraz działalność usługową związaną z sektorem wydobywczym.


W sektorze elektroenergetycznym państwo egipskie utrzyma kontrolę i będzie inwestować w elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucję prądu i gazu. Utrzyma również kontrolę nad rynkiem nieruchomości, sektorem telekomunikacyjnym, usługami internetowymi i telefonii komórkowej oraz usługami pocztowymi.W rekach Państwa pozostaną doki i infrastruktura morska, kolejowa, transport lotniczy, sektor edukacji począwszy od etapu kształcenia podstawowego do etapu kształcenia ogólnego, sektor przemysłowy, rolniczy i handlowy oraz handlem hurtowy, przy zachowaniu roli Generalnej Dyrekcji Zaopatrzenia w Towary w zarządzaniu towarami strategicznymi i zabezpieczaniu zapasów Egiptu ze względu na jego nadrzędne znaczenie.W przypadku przemysłu wytwórczego rząd planuje wyjście (sprzedać) większości sektorów przemysłowych ogłaszając, że pozostawi około 63 obszarów w sektorze inżynieryjnym, spożywczym, skórzanym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, medycznym, drukarskim, opakowaniowym, metalowym, tekstyliach, drewnie i meblach.


Sprzedane zostaną: przemysł motoryzacyjny, transport, produkcja AGD, komputery i produkty elektroniczne, sprzęt medyczny, papierniczy, poligrafia i materiały opakowaniowe, reklama i reklama drukowana, przemysł perfumeryjny i kosmetyczny, przemysł meblarski, wyroby skórzane i garbarstwo, produkcja odzieży gotowej, wyposażenie wnętrz, przetwórstwo i przemysł włókienniczy, szklarski, nawozowy i gumowy, przemysłowe detergenty i środki dezynfekcyjne, odlewnie i złotnictwo, gotowe łańcuchy mączne, przemysł solny, lodowy i olejowy, produkcja soków, napojów i produktów mleczarskich, produkcja i handel warzywami mrożonymi i świeżymi owocami, rzeźnie oraz drukarnie.

Rząd Egiptu planuje utrzymać kontrolę, ale z czasem chce ją ograniczyć, w produkcji cementu, żelaza, aluminium, miedzi, baterii, cegieł, przemyśle energetycznym, mięsnym, drobiowym i rybnym, paszowym, cukierniczym - w tym produkcji cukru, papierniczym i alkoholowym.
To wszystko ma się stać w ciągu najbliższych trzech lat. Egipt naprawdę nie ma pieniędzy i robi wszystko, by nie ogłosić tzw. technicznego bankructwa i niewypłacalności.


(almasryalyoum,hurghada24.pl)


Comments


bottom of page