top of page

Kolejne odkrycie w Egipcie. Tym razem w Asuanie


Wspólna egipsko-austriacka misja archeologiczna pracująca w świątyni Kom Ombo w Asuanie odkryła starożytne centrum administracyjne sięgające pierwszego okresu przejściowego.Mostafa Waziri, Sekretarz Generalny Najwyższej Rady Starożytności, wyjaśnił, że podczas prac wykopaliskowych w północno-wschodniej części świątyni Ptolemeuszy w Kom Ombo misja odkryła ponad 20 stożkowych silosów. Były one używane do przechowywania zbóż w pierwszej epoce przejściowej (od roku 2180 do 2050 p.n.e).Waziri stwierdził, że jest to bardzo ważne i wyjątkowe odkrycie w tym regionie, ponieważ wskazuje na duże znaczenie miasta Kom Ombo w pierwszym okresie przejściowym. Znaleziska wskazują na to, że miasto miało charakter rolniczo-handlowy i ówcześnie mieściło bardzo dużą liczbę mieszkańców.
Abdel Moneim Saeed, dyrektor generalny Asuan Antiquities, powiedział, że elementy architektoniczne silosów, w tym sklepienia, schody i pomieszczenia magazynowe, zachowały się w dobrym stanie zachowania biorąc pod uwagę ich wielkość. Ściany silosów mają do dwóch metrów wysokości.Irene Foster, szefowa misji ze strony austriackiej, dodała, że misja odkryła również, podczas pracy na wzgórzu otaczającym świątynię Ptolemeusza, pozostałości fundamentów fortu, który został prawdopodobnie zbudowany podczas brytyjskiej okupacji Egiptu w XIX wieku. Fort był używany jako punkt kontrolny i obronny do monitorowania działań podczas rewolucji Mahdistów w Sudanie, która miało miejsce w latach 1881-1885 n.e.


(dailynews)コメント