top of page

Egipskie, bezcenne antyki zagrożone w UkrainiePonad dwa tygodnie po rosyjskiej operacji wojskowej w Ukrainie egipscy archeolodzy szukają sposobu na ochronę egipskich antyków w Muzeum w Odessie.Podczas gdy rosyjskie operacje wojskowe w Ukrainie wciąż trwają, egipscy archeolodzy podkreślają potrzebę ochrony egipskich antyków w Muzeum Archeologicznym w Odessie. Poprosili nawet o zwrot egipskich antyków, aby zapewnić im ochronę.Historyk sztuki Konstantin Akinsha powiedział w artykule w The Wall Street Journal, że naród ukraiński i archeolodzy obawiają się, że obecna wojna może spowodować utratę dziesiątek kolekcji archeologicznych, historycznych i artystycznych. W 2014 roku Donieckie Regionalne Muzeum Historii Lokalnej straciło 30% swojej kolekcji, gdy zostało trafione 15 razy pociskami przeciwpancernymi. Około 150 000 artefaktów zostało zniszczonych.
Bassam el-Shammaa, badacz egiptologii powiedział Al-Monitor: "W Ukrainie jest kilka muzeów archeologicznych i artystycznych, w tym Muzeum w Odessie na południu kraju, które jest jednym z największych ukraińskich muzeów i zawiera setki egipskich artefaktów. Obecnie jest w dużym niebezpieczeństwie ze względu na eskalację działań wojskowych między Moskwą a Kijowem. Ważne jest, aby chronić te egipskie dzieła i sprowadzić je z powrotem do domu, aby zachować naszą starożytną historię".
Według strony internetowej muzeum: "Muzeum Archeologiczne w Odessie mieści jedyną w swoim rodzaju kolekcję egipskich antyków. Kolekcja obecnie ma ponad 400 dzieł obejmujących okresy historii starożytnego Egiptu od czasu predynastycznego do czasu Ptolemeusza.

W oświadczeniu z 24 lutego br UNESCO wyraziła poważne zaniepokojenie trwającymi operacjami wojskowymi i eskalacją przemocy w Ukrainie. Wezwała do "poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności Konwencji haskiej o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r. oraz jej dwóch protokołów (z 1954 r. i 1999 r.), aby zapewnić zapobieganie szkodom w dziedzictwie kulturowym we wszystkich jego formach".


Shammaa zauważył, że egipskie antyki w Muzeum Archeologicznym w Odessie obejmują eksponaty pochodzące z obszarów prehistorycznych i dynastycznych, a także starożytnych i środkowych królestw Egiptu, oprócz okresu Ptolemeusza. "Ich stan jest bardzo dobry, co pozwala na ich przemieszczanie. Tymczasem The Guardian zacytował 1 marca br globalną organizację artystyczną Getty, która powiedziała, że "miliony dzieł sztuki i pomników są zagrożone rosyjskim atakiem na Ukrainie".
Ahmed Badran, profesor historii i cywilizacji starożytnego Egiptu na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Kairskiego, powiedział Al-Monitor: "Kolekcja egipskich artefaktów w Muzeum w Odessie jest najstarszą kolekcją egipskich starożytności w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ta kolekcja jest obecnie zagrożona przez eskalację militarną Rosji w ostatnich dniach". Zwrócił uwagę, że "artefakty w Muzeum w Odessie obejmują kolorowe trumny, brązowe posągi egipskich bóstw, naczynia kanopskie używane do konserwacji wnętrzności, papirus, niektóre ludzkie mumie i biżuterię". Badran uważa, że odzyskanie egipskich artefaktów z ukraińskiego muzeum jest prawnie i dyplomatycznie trudne.
"Dzieła te wyszły z Egiptu przed jego przystąpieniem w 1970 r. do Konwencji o środkach zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, która umożliwia odzyskanie artefaktów nielegalnie wywiezionych z ich pierwotnego kraju.
Zgodnie z egipskim prawem obowiązującym do 1983 roku sprzedaż i przekazywanie antyków obcokrajowcom było dozwolone.
Władze egipskie napotkają wiele trudności prawnych w odzyskiwaniu tych zabytków, ale mogą odwołać się do instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, UNESCO i Międzynarodowa Rada Muzeów, aby chronić egipskie artefakty przed zniszczeniem z powodu wojny w Ukrainie.
Al-Monitor próbował skontaktować się z Muzeum Archeologicznym w Odessie, aby zapytać o egipskie artefakty. Do tej pory nie otrzymano odpowiedzi.


(newsnow)bottom of page