top of page

Egipscy naukowcy rozpoczęli prace nad stworzeniem dokładnej mapy trasy wędrówki Żydów po Synaju

Egipscy naukowcy rozpoczęli prace nad stworzeniem dokładnej mapy trasy wędrówki Żydów po Synaju.

96% terytorium Egiptu zajmują pustynie. Piaszczyste i kamieniste, górzyste i nizinne. Bada je Kairskie Centrum Badań Pustyni, które działa przy Ministerstwie Rolnictwa. Główne zadanie centrum polega na opracowywaniu projektów związanych z rozwojem gospodarczym pustyni. Ale zajmuje się też ono innymi programami. Obecnie startuje duży projekt badawczy, który ma na celu opracowanie dokładnej mapy trasy wędrówki Żydów po Synaju.O szczegółach projektu opowiedział Głosowi Rosji kierownik grupy wywiadu geologicznego z kairskiego Centrum Badań Pustyni, ekspert ds. Konwencji Nardów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia Safiuddin Matuali:

"W naszym centrum istnieje projekt badania i rozwoju pustyni na Synaju. W ramach tego programu po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie stworzyliśmy interaktywną mapę zasobów naturalnych na półwyspie. Właśnie dzięki temu programowi pojawił się pomysł opracowania trasy wędrówki Mojżesza. W starożytnych tekstach podano wystarczająco dużo szczegółów wędrówki Żydów po Synaju. Dzięki danym zgromadzonym przez wywiad geologiczny mamy dzisiaj wystarczająco dokładną mapę Synaju. Jest ona stale udoskonalana. Pozostaje jedynie właściwie zinterpretować tekst i mapę, a następnie połączyć je.Na przykład, w Koranie mowa jest o tym, że Mojżesz na Synaju odkrył 12 źródeł wody (Stary Testament wspomina o miejscowości Elim, gdzie było dwanaście źródeł i siedemdziesiąt palm. Żydzi rozbili tam swoje namioty. (Księga Wyjścia 15, 22-27 – red.). Gdzie to mogło być? Na współczesnym Synaju nie ma 12 źródeł wody w stosunkowo niewielkiej od siebie odległości. Półwysep jest bardzo ubogi w źródła wody, w tym z powodu swojej budowy geologicznej. Ukształtowanie nie zmieniło się w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Jedynie gdzie nie gdzie dochodziło do niewielkiego przemieszczenia się warstw w wyniku trzęsień ziemi.

Znamy tylko jedne miejsce na Synaju, gdzie są cztery źródła. Może to tam? Ale gdzie są pozostałe osiem źródeł? Zaczęliśmy poszukiwania. Obecnie posiadamy do tego wszystkie możliwości techniczne. Można wykorzystać fale elektromagnetyczne, ultradźwięki i inne metody. W końcu znaleźliśmy trzy z ośmiu poszukiwanych źródeł!

Liczymy na to, że podczas realizacji projektu znajdziemy odpowiedzi również na inne pytania. Na przykład, gdzie dokładnie Mojżesz i jego ludzie przeszli na drugi brzeg przez morze, które się rozstąpiło? Gdzie pochowany został prorok Aaron, brat Mojżesza? Krok po kroku pokonamy trasę wędrówki Mojżesza. Postaramy się dowiedzieć, którędy szli Żydzi, jak żyli, co jedli i gdzie znajdowały się ich źródła wody, jakie były wtedy warunki klimatyczne. Aby zrealizować cele projektu posłużymy się zdjęciami satelitarnymi o wysokim stopniu dokładności, urządzeniami elektromagnetycznymi i ultradźwiękowymi.Nasz harmonogram prac obliczony jest na 1,5 roku. Budżet projektu wynosi milion dolarów. Jesteśmy zainspirowani tym, że już teraz, na wczesnym stadium, osiągnęliśmy pewne wyniki. Oczywiście, przed nami ogromna ilość pracy. Ale to wyzwanie nas nie przeraża, przeciwnie, dodaje sił. Przecież chodzi o projekt wyłącznie o znaczeniu naukowym, kulturalnym i duchowym. Jest to największa podróż na świecie i uczestniczenie w niej jest największym szczęściem dla naukowca!:

źródło: http://polish.ruvr.ru

Egipscy naukowcy rozpoczęli prace nad stworzeniem dokładnej mapy trasy wędrówki Żydów po Synaju

bottom of page